Khách hàng tiêu biểu


Lợi ích khi tham gia trao đổi cùng VietBarter

loi ich
TỐI ƯU HÓA nguồn lực
loi ich
THÊM hình thức tưởng thưởng nhân viên
loi ich
Sử dụng hiệu quả nguồn TIỀN MẶT
loi ich
GIẢI QUYẾT các khoản nợ khó đòi
loi ich
MỞ RỘNG được mạng lưới khách hàng
loi ich
ĐA DẠNG ngành nghề kinh doanh

Phát triển hơn nữa mô hình kinh doanh của bạn với Vietbarter

VietBater cung cấp một thị trường trực tuyến cho phép các doanh nghiệp trao đổi hàng hóa và dịch vụ của mình với các doanh nghiệp khác mà không dùng đến tiền mặt. Đây là nền tảng thương mại điện tử trao đổi tiên phong tại Việt Nam, được phát triển để giúp các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn lực của mình.

Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn một mạng lưới doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đa dạng sản phẩm nhất trên thị trường. Thay vì chỉ có thể thay đổi ngang giá, 1 với 1, bạn có thể trao hàng của mình đi và nhận về sản phẩm bạn muốn với hàng trăm doanh nghiệp khác nhau. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội trao đổi không dùng tiền mặt ngay lúc này tại đây.


Báo chí nói về chúng tôi

Ý kiến khách hàng